create a site
Bwca

Bwca

Tra fod llawer o fandiau ac artistiaid wedi bod yn dawel yn ystod y Cyfnod Clo mae Bwca wedi bod yn rhyfeddol o brysur yn rhyddhau tair sengl newydd, gwneud nifer o gigiau rhithiol ac ymddangos ar sawl rhaglen radio a theledu. Dros yr wythnosau diwethaf maent hyd yn oed wedi chwarae tair gig go iawn am y tro cyntaf ers Chwefror yn Aberaeron, Ceinewydd ac Aberteifi.

Bwca

Steff Rees yw sefydlydd Bwca a fe sydd yn canu, chwarae’r gitâr ac ysgrifennu’r caneuon. Mae Steff wedi byw yn Aberystwyth ers degawd bellach ac mae caneuon Bwca wedi eu dylanwadu i gyd bron gan y dref a’r cyffiniau. Yng Ngŵyl yr Enfys bydd Steff yn cael cwmni Iwan Hughes ar y cajon a’r gitâr er mwyn rhoi dehongliad acwstig ond egnïol o ganeuon bachog a hafaidd Bwca.

Logo Theatr Felinfach

Mi fydd albwm cyntaf Bwca yn cael ei ryddhau ar CD yn fuan iawn ond yn y cyfamser gallwch wrando ar eu senglau fwyaf diweddar megis Elvis Rock, Hiraeth Fydd (701) a Thregaron ar y platfformau digidol arferol megis Spotify, iTunes ayyb.

I ddysgu mwy ac i ddilyn taith Bwca chwiliwch am @bwcacymru ar Facebook, Instagram, a Twitter.

Caru Ceredigion
Theatr Felinfach
Cyngor Sir Ceredigion
CCC a Llywodraeth Cymru