site maker
Catrin Finch

Llun: Rhys Frampton

Catrin Finch

Un o delynorion mwyaf dawnus ei chenhedlaeth. Yn blentyn rhyfeddol, astudiodd Catrin o dan Elinor Bennett gan ennill y marc uchaf yn y DU yn ei harholiad ABRSM Gradd 8 pan oedd yn 9 mlwydd oed. Astudiodd yn Ysgol Purcell a’r Academi Gerdd Frenhinol gyda Skaila Kanga, yn graddio gyda Chlod y Frenhines am Ragoriaeth yn 2002. Mae Catrin yn gyn-delynores Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Bu’n cyflawni’r rôl rhwng 2002-2004, gan dderbyn yr anrhydedd o adfer y traddodiad hynafol hwn a gafodd ei gyflawni diwethaf yn ystod teyrn y Frenhines Fictoria.

Mae Catrin wedi perfformio’n eang ar draws yr Unol Daleithiau, De America, y Dwyrain Canol, Asia, Awstralia ac Ewrop, fel unawdydd, wedi ymddangos gyda nifer o gerddorfeydd gorau’r byd, ac mae wedi recordio ar gyfer nifer o gwmnïau recordio rhyngwladol blaenllaw, gan gynnwys Universal Records, Deutsche Grammophon, EMI a Sony Classical, yn unigol a gydag artistiaid nodedig fel Bryn Terfel, Sir James Galway a Julian Lloyd-Webber.

Logo Mwldan

Gan ddangos natur amryddawn mewn nifer o arddulliau cerddorol, yn 2013 cydweithiodd Catrin gyda Seckou Keita, y chwaraewr kora o Senegal ar albwm o’r enw ‘Clychau Dibon’, a enillodd Albwm y Flwyddyn Pleidlais y Beirniaid fRoots yn 2014 a Chydweithrediad Traws-Ddiwylliannol Gorau Cylchgrawn Songlines, a dau Enwebiad am Wobr Werin BBC Radio 2. Mae’r cydweithrediad llwyddiannus hwn yn dal i barhau heddiw, gyda’u hail albwm, SOAR, a gafodd ei ryddhau ym mis Ebrill 2018, yn denu canmoliaeth frwd gan y beirniaid ac adolygiadau 5* ar gyfer eu sioeau byw yn y Guardian a The London Evening Standard hefyd, ac yn ennill Albwm y Flwyddyn 2018 Pleidlais y Beirniaid fRoots, Albwm Asio Gorau 2019 Gwobrau Songlines, Albwm Trawsranbarthol Gorau 2018 Siartiau Cerddoriaeth y Byd Transglobal a’r ‘Grŵp Gorau’ yng Ngwobrau Gwerin 2019 BBC Radio 2. Maen nhw wedi perfformio’n eang ar draws y DU, Ewrop, Awstralasia a Gogledd America, gan gynnwys yng ngwyliau megis WOMAD, Shambala, SFinks, Gŵyl  y Gelli a Gŵyl L’Orient Interceltique. 

Yn artist amryddawn, eofn ac arloesol, mae Catrin yn parhau i archwilio a gwthio ffiniau ei chelfyddyd gyda chydweithrediadau rhyngwladol arobryn gydag artistiaid a meistri eraill megis Toumani Diabaté (Mali) a’r pencampwyr joropo cowboi o Golombia, Cimarrón.

Yn adnabyddus am ei gwaith o fewn y gymuned a gyda’r genhedlaeth iau, mae Catrin yn ymrwymedig i hyrwyddo’r delyn a cherddoriaeth glasurol trwy ei henwog a llwyddiannus Ysgol Haf y Delyn Academi Catrin Finch, Diwrnod Hwyl Flynyddol y Delyn a’i nosweithiau ‘Caffi Clasurol’.

Caru Ceredigion
Theatr Felinfach
Cyngor Sir Ceredigion
CCC a Llywodraeth Cymru