site maker
Gwyl yr Enfys

Gŵyl yr Enfys

Gŵyl ddigidol yw Gŵyl yr Enfys, i ddathlu creadigrwydd ac egni Ceredigion a’i phobl, er gwaetha cyfnod hanesyddol y Clo Mawr. Mae Theatr Felin-fach wedi gwahodd nifer o bartneriaid amrywiol at ei gilydd i grynhoi enghreifftiau o waith a gweithgareddau sy’n dathlu ein diwylliant, iaith, ein ffordd o fyw a’r tir o dan ein traed! Bydd yr ŵyl yn digwydd ar blatfform digidol, gwylyrenfys.cymru ar draws 4 dydd Sadwrn ym mis Medi. Byddwn yn dathlu bwyd a diod, iechyd, cymdogaethau a chreadigrwydd y sir trwy gyfrwng ffilmiau, sgyrsiau a digwyddiadau cerddorol.

Caru Ceredigion
Theatr Felinfach
Cyngor Sir Ceredigion
CCC a Llywodraeth Cymru