Mobirise

Cymdogaeth Ceredigion
19/9/20

Dydd Sadwrn amrywiol o weithgareddau a digwyddiadau i bob oed. Darlun rhithiol o’n cymdogaethau mewn cyfnod “arferol” a’r bwrlwm sydd ynddynt. Bydd sesiynau hel atgofion o bobl a llefydd o’r gorffennol. Cyfle i weld sut mae cymunedau’n ymateb i’r her ddigidol heddi, cyfle i holi, cyfranogi ac i gael hwyl.

css templates

Y Tir o Dan ein Traed 1 - Archif Sgrin a Sain, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cyflwyno Ffilmiau Ceredigion: detholiad o glipiau ffilm am Geredigion

TicToc i blant bach - Ar lan y môr - Fel arfer bob bore Gwener am 10 o’r gloch, mae’r Gwndwn yn Theatr Felinfach yn llenwi gyda phlant bach (0-3 oed) yn barod ar gyfer awr o sbort a sbri yn ein sesiwn TicToc! Mae Lowri a Sioned yn gweld eisiau pawb yn fawr yn ystod y cyfnod yma, felly dyma nhw yn eich tywys am dro ar lan y môr! Dewch i ymuno yn yr hwyl!

Bro360: Grym y Gwefannau Bro – Ydy newyddion lleol o bwys i chi? Ife Papur Bro’r 21ain yw’r wefan fro? A ddaeth mwy o rym a phwysigrwydd i’r gwefannau yn sgîl Cyfnod y Clo? 

Ni yw’r Ddiadell, ffilm gan Ffion Jones a fu’n rhan o arddangosfa Defaid Amgueddfa Ceredigion a guradwyd gan Alice Briggs. Cymerwch foment i edrych i fewn i lygaid ffermwyr defaid gorffennol, presennol a dyfodol Ceredigion. Mae pob un â dealltwriaeth ymgorfforedig unigryw, wedi ei ddatblygu yn ystod blynyddoedd yn byw ac yn gweithio gyda’u defaid.

Atgofion 'Siani Bob Man' gan Mrs. Lloyd, Henfynyw - rhan o brosiect Datgloi ein Treftadaeth Sain, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Amser Stori – Hanes y creadur bach rhyfedd Yr Wmp o Blwmp sy’n hoffi antur, gwyliau a chwstard!

TicToc – Sesiwn i blant bach 0-3 oed gyda Lowri a Sioned, beth well yn ystod Haf Bach Mihangel na Mynd am Bicnic?

Cystadleuaeth Bwgan Brain – Cyfle i greu Bwgan Brain i harddu gerddi a chaeau Ceredigion!

Atgofion Cassie Davies, Cymraes, cymwynaswraig ac eicon diwylliannol a fagwyd yng Nghwm Blaencaron, Tregaron. Rhan o brosiect Datgloi ein Treftadaeth Sain, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Amser Stori – Mae Sali Mali a’i ffrindiau yn mynd i lan y môr!

TicToc, sesiwn i blant bach 0 – 3 oed, Parti Pen-blwydd, mae’n amser dathlu gyda Lowri a Sioned

Y Tir o Dan ein Traed 2 - Delweddau i sbarduno hel atgofion am fyw, bod a dysgu yng Ngheredigion, pwy sy’n cofio’r trên yn cario llaeth o Bont Llanio i Felin-fach? Pwy sy’n cofio “torri fewn” i chwarae yng Nghastell Aberteifi. Ydy pob myfyriwr erioed yn Aberystwyth wedi cicio’r bar? Mae Cered a Theatr Felin-fach am gasglu eich atgofion.

Y Cyfnod Clo a Ni - Tair dynes, tair cenhedlaeth, pum mis. Sgwrs gydag Alaw Mair Jones, Felin-fach, Barbara Roberts, Aberaeron a Catrin Davies, Aberaeron.

Gig Gwilym Bowen Rhys. Mae gan rai perfformwyr nid yn unig ddawn ond hefyd egni anghygoel, mae Gwilym Bowen Rhys yn un ohonynt. Ymunwch ag ef am gig arbennig Gŵyl yr Enfys.

Rhannwch y dudalen yma:

Caru Ceredigion
Theatr Felinfach
Cyngor Sir Ceredigion
CCC a Llywodraeth Cymru